Previous Next

Galeria archiwalna

Zbiory Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie


W zbiorach Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie znajdują się następujące dokumenty związane z powstaniami śląskimi:

  • ulotki plebiscytowe namawiające do głosowania, zawierające również hasła krytykujące wrogi obóz
  • kilka numerów „Gońca Śląskiego”, „Powstańca”, „Przewodnika Wiejskiego”, „Tygodnika Górnośląskiego” oraz „Kocyndera”
  • archiwalne zdjęcia z czasów powstań
  • plakaty namawiające do udziału w głosowaniu
  • rozkłady jazd transportu publicznego dowożącego Ślązaków do wyborów
  • dokumenty mówiące o Pszczynie i okolicach w trakcie powstań śląskich oraz plebiscytu

Wszystkie zbiory pochodzą z darów od Czytelników MPBP w Pszczynie